Användarvillkor

På JustKiss har vi en uppsättning regler som alla användare måste förbinda sig till att följa. Det är så vi ser till att alla spelar på lika villkor och att du lugnt kan koncentrera dig på att hitta ditt livs kärlek i en trevlig och trygg miljö.

Allmänna villkor:

JustKiss är en nätdejtingtjänst som har utvecklats och drivs av företaget:

Babel ApS
Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv.
8800 Viborg
Danmark
Momsnummer: 304-985-26

Alla som skapar en profil på JustKiss intygar härmed att han eller hon är medveten om dessa villkor och samtycker till dem och kommer hädanefter att kallas "användare" eller "profil".

Genom att skapa en användarprofil på JustKiss uppger du att du är 18 år eller äldre, och att all information du tillhandahåller på våra plattformar är sanningsenlig och i enlighet med dansk och lokal lagstiftning. Att skapa profiler på andra personers vägnar är inte tillåtet.

JustKiss förbehåller sig rätten, utan förbehåll eller föregående meddelande, att radera/ändra profiler som utnyttjar JustKiss i kommersiella syften eller innehåller någon form av reklam, är kränkande, icke sanningsenliga, diskriminerande eller förolämpande, och inte uppfyller användarvillkoren eller på något annat sätt inte anses överensstämma med syftet med vår plattform, koncept och allmänna moraliska umgängesregler. Om det råder tvivel gällande äktheten av en profil ligger bevisbördan hos profilägaren. JustKiss förbehåller sig rätten att radera profilen om inget bevis på äkthet kan tillhandahållas på begäran. Detta gäller oavsett om användaren har betalat för en tjänst som ännu inte tillhandahållits. Eventuella förbetalda tjänster som inte levererats ska inte återbetalas i sådana fall. I händelse av brott mot dansk eller lokal lagstiftning måste brottet rapporteras till polisen, inklusive IP-nummer som använts vid inloggningen/skapandet, liksom all annan relevant information om användaren och innehållet som publicerats i samband med överträdelsen.

JustKiss syfte är att skapa personlig kontakt mellan två individer för ett kärleksförhållande, och det är inte tillåtet att använda sidan för andra ändamål, inklusive rekrytering, marknadsföring, grupprofiler etc.

Spridning av kommersiellt innehåll, inklusive innehåll för rekrytering eller försäljning av tredjepartsprodukter, betraktas som en överträdelse och en administrationsavgift på €2.000 + moms kommer att debiteras. Avgiften berättigar inte till spridning.

Plattformen får inte användas för andra ändamål än de som avses av JustKiss. Det är inte tillåtet att dra nytta av tekniska fel eller brister.

JustKiss garanterar inte tjänstens stabilitet, framtida existens eller form.

När du skapar en profil måste du godkänna att vi måste skicka olika meddelanden via e-post och sms. Detta innebär också en nivå av säkerhet om du glömmer ditt lösenord, eftersom det kan skickas automatiskt till din e-post. De meddelanden som skickas kan innehålla annonser.

När du skapar en profil måste du godkänna att profilen kommer att vara synlig på både våra egna plattformar (webb, e-post, appar etc.) samt externa kommunikationskanaler (facebook, snapchat, bannerannonser etc.) för att ge dig maximal exponering och öka dina chanser att hitta kärlek.

När du får meddelanden från andra användare på plattformen kommer dessa antingen ha skrivits av avsändaren eller skickats som en del av ett automatiserat alternativ som avsändaren har aktiverat. Dessa alternativ inkluderar:

Isbrytare
Gör det möjligt för avsändaren att snabbt skicka ett fördefinierat meddelandeförslag direkt från profilens nederkant.

Superflirt
Skickar automatiskt ett valt meddelandeförslag till upp till 10 matchande profiler. Denna funktion är endast tillgänglig för fullvärdiga medlemmar och kan endast aktiveras en gång av varje medlem.

Blinddejter
Gör det möjligt att snabbt skicka ett meddelande till en profil som saknar foton, för att uppmuntra personen att lägga till ett foto i sin presentation.

Snabb hälsning
Ett alternativ för att automatiskt skicka ett välkomstmeddelande till nya matchande medlemmar för att starta en konversation.

Automatiskt avvisande
En funktion för att snabbt skicka ett fördefinierat artigt avvisande till en person som har startat en konversation. Funktionen kan också ställas in för att automatiskt skicka ett artigt avvisande på de brev du inte har svarat på inom 7 dagar.

Det är inte tillåtet att på JustKiss skicka/vidarebefordra meddelanden eller publicera annat innehåll som innehåller kommersiella, trakasserande, diskriminerande eller skadliga uppgifter, kedjebrev eller känslig information om andra personer. Systematiskt skickande av identiska brev till ett stort antal profiler är förbjudet och kommer att betraktas som skräppost.

Genom att skapa en profil på JustKiss godkänner du samtidigt att JustKiss visar din offentliga profil till andra användare av vår plattform genom lämpliga kanaler, inklusive e-postmeddelanden och plattformens webbsidor. Din profilpresentation kan innehålla personlig information under förutsättning att du själv har lagt till den. Om du vill återkalla detta samtycke måste du ta bort din profil. Efter att du har tagit bort din profil förbehåller vi oss rätten att kontakta dig för en utvärdering av din upplevelse, deltagande i fallstudier och liknande icke-marknadsföringsändamål.

Du tillåts inte att bjuda in till eller göra reklam för evenemang som innebär något slags ekonomisk fördel för arrangören utan föregående avtal med JustKiss.

Genom att ladda upp innehåll, oavsett om det helt eller delvis publiceras eller sprids via JustKiss, förklarar användaren att denna har fullständig upphovsrätt för det aktuella materialet på obestämd tid. Utan förhandsgodkännande från rättighetsinnehavaren är det således inte tillåtet att publicera texter eller bilder som hämtats från externa webbplatser.

I samband med att profilbilder laddas upp ger användaren JustKiss tillåtelse att ändra (beskära, rotera etc.) materialet och avvisa eller radera material som vi anser är olämpligt för plattformen.

Villkor för profilbilder:

 • Bilden måste föreställa dig själv.

 • Bilden måste vara tagen nyligen.

 • Ansiktet måste vara synligt.

 • Bilden får inte innehålla logotyper, länkar eller referenser till andra webbplatser.

 • Du måste tydligt vara huvudfokus för bilden.

 • Bilden får inte innehålla vapen, droger eller andra föremål eller handlingar som strider mot dansk eller lokal lag.

 • Bilden får inte innehålla collage eller grafik.

 • Bilden får inte innehålla extra utrymme eller ramar.

 • Bilden måste vara riktad och sammansatt på ett sådant sätt att ögonen är överst och munnen längst ner.

 • Du måste vara klädd, men dina armar och ben behöver inte vara täckta.

 • Bilden får inte vara erotisk eller pornografisk.

 • Bilden måste vara väl upplyst så att ditt ansikte är helt synligt.

Villkor för text i profilpresentationer:

 • Texten får inte vara vilseledande eller osann, i syfte att presentera en mer smickrande bild av dig själv.

 • Texten får inte innehålla kontaktuppgifter (e-postadresser, telefonnummer, ditt fulla namn eller referenser till andra sociala nätverk eller kommunikationsverktyg).

 • Texten får inte innehålla nedsättande kommentarer om andra människor eller grupper; du bör uttrycka dina preferenser för att på ett vårdat sätt beskriva din personlighet och livssyn.

 • Texten måste vara begriplig och meningsfull för sammanhanget.

Villkor för att skicka meddelanden:

 • Meddelanden får inte uttrycka negativa eller nedlåtande åsikter om mottagaren.

 • Det är inte tillåtet att erbjuda pengar för någon form av tjänster, inklusive sex.

 • Att erbjuda fototjänster är inte tillåtet.

 • Det är inte tillåtet att skicka pornografiska foton eller hyperlänkar.

 • Det är inte tillåtet att skicka samma meddelande till en stor grupp människor med korta intervaller.

 • Det är inte tillåtet att skicka icke sanningsenliga brev såvida det inte är ett uppenbart försök att ha kul som en del av flirtande.

 • Information som mottas från andra användare får inte vidarebefordras till en tredje part som har möjlighet att identifiera det aktuella ämnet.

Villkor för profilnamn:

 • Du får inte ha ditt fullständiga namn som profilnamn.

 • Profilnamnet får inte innehålla kontaktuppgifter, e-post eller webbadresser.

 • Profilnamnet måste vara anständig och får inte ha en grovt vulgär eller kränkande karaktär.

Tillämplig lag

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med UK lagar.