Integritetspolicy

Hos JustKiss behandlar vi dina personuppgifter på ett seriöst sätt och säkerställer en rättvis och transparent databehandling. Denna integritetspolicy beskriver hur dina personuppgifter behandlas när du använder JustKiss.

Personuppgiftsansvarig är:

Babel ApS
Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv.
8800 Viborg
Danmark
Momsnummer: 304-985-26

Insamling av information på JustKiss sker inom ramen för gällande lagstiftning.

Användning av kakor

Kakor är små textfiler som lagras på din dator när du besöker vår webbplats. Kakor är ofarliga och innehåller inte virus. Vi använder kakor för att förbättra din upplevelse på JustKiss, inklusive att underlätta din inloggning till plattformen och spela in dina preferenser över besök. Dessutom skickar några av våra partners kakor via vår webbplats som används för statistik. Dessa är: Facebook, Microsoft och Google. Ingen personlig information delas i cookies. Om du vill se, ta bort eller avvisa kakor kan du hitta en guide för detta här.

Insamling av information

När du besöker JustKiss eller använder vår tjänst genom våra appar, samlar vi in lite information för att förbättra upplevelsen och erbjuda dig våra tjänster för dating och matchmaking.

Vi samlar in information på följande sätt:

  • Information du tillhandahåller oss. För att använda våra dating- och matchmakingtjänster kräver vi att du skapar en profil. I det här sammanhanget anger du ett antal personuppgifter, till exempel ditt namn, e-post, födelsedatum, kön och postnummer.

  • Information vi skaffar genom din användning av våra tjänster. Vi samlar in information för analys och statistisk användning om din användning av våra tjänster. Denna information inkluderar: information om enheten du använder med vår tjänst, IP-adress och enhetsspråk. Informationen kan också innehålla information om du har svarat på en annons för vår tjänst med en reklampartner.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar personlig information som du frivilligt har lämnat när du skapade din profil på JustKiss eller när du redigerar din befintliga profil, samt information om din inloggningshistorik och inloggningstid. Om du skapar din profil med Facebook, samlar vi in information om dig från Facebook specifikt om kön, födelsedatum, e-post, förnamn, efternamn, civil status, plats (stad) och profilbild.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är:

  • För att matcha din profil med andra profiler på JustKiss för datingsändamål

  • För att underlätta din inloggning och åtkomst till våra tjänster

  • För att marknadsföra interna produkter, inklusive skicka reklam e-post, om du har gått med på detta

  • För att optimera tjänsten och sammanställa statistik

Vi behandlar bara din information i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de syften för vilka informationen samlades in.

När vi har fått ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis genom att kontakta oss. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling vi har genomfört före återkallelsen.

Personkänslig information

Du får inte ange eller ladda upp känslig personlig information om Justkiss, till exempel religion, ras, politiska och fackliga medlemskap, sexuell läggning eller hälsoproblem, inklusive profiltekster. Vi får inte spela in denna typ av information och om vi blir medvetna om den kommer vi att ta bort den.

Automatisk radering av information

När du begär stängning av ditt konto, antingen genom att kontakta vår kundtjänst eller genom vår tjänst, kommer ditt konto att markeras för radering och dina personuppgifter kommer att raderas permanent 30 dagar därefter.

Om ett konto inte har använts aktivt på tre år stängs det automatiskt och markeras för borttagning och profilinformation tas bort 30 dagar därefter.

Lagra information

Dina personuppgifter lagras endast under den tid som krävs för de angivna ändamålen, såvida inte annat krävs enligt lag, inklusive särskilt bokföringslagens regler om lagring av bokföringsmaterial i 5 år.

Offentliggörande av information

Vi vidarebefordrar den personliga informationen som visas på din profilsida på JustKiss till JustKiss andra användare för att sprida medvetenhet om din profil. Dessutom kommer vi att avslöja din personliga information till andra om vi är skyldiga enligt lag.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna ändamål.

Plats för bearbetning

När JustKiss är en databehandlare för dina personuppgifter, lagras informationen i våra system som erbjuds av Babel ApS, Ll. Sct. Hans Gade 11A, st. tv., 8800 Viborg, Danmark.

Transfer till tredje land

Vi överför i vissa situationer relaterade till behandling av personuppgifter dina personuppgifter till mottagare i andra länder än UK.

Vi kommer bara att överföra personuppgifter till företag som har gett nödvändiga garantier för att mottagarens nivå av skydd av personuppgifter är i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag.

Överföringarna görs därför på ett av följande överföringsvillkor:

  • Mottagaren är certifierad att följa sekretesspolicyn enligt US-EU Privacy Shield Framework.

  • Att vi har ingått standardbestämmelser om dataskydd med mottagaren, som enligt Europeiska kommissionens åsikt erbjuder tillräckliga garantier för skyddet av integritet, grundläggande rättigheter och friheter och utövandet av de tillhörande rättigheterna.

Dina rättigheter

Om du vill utöva rättigheterna nedan, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna i toppen av sekretesspolicyn.

Vi kommer att behandla och svara på din förfrågan så snart som möjligt och inom en månad efter att vi fått din förfrågan, såvida inte komplexiteten och omfattningen av begäran gör det omöjligt att svara inom den givna ramen. I så fall kan svarfristen vara upp till totalt 3 månader i enlighet med artikel 12 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Åtkomst till dina data

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Babel ApS behandlar, jfr. Artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen. Tillgång kan dock begränsas av hänsyn till affärshemligheter och / eller immateriella rättigheter.

Korrigering eller radering av personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att ändra din angivna information i händelse av att vi blir medvetna om att din profil innehåller felaktig eller olaglig personlig information. Detta kommer dock inte att ske normalt och vi meddelar dig om sådana förändringar.

Om du tror att informationen som Babel ApS behandlar om dig är felaktig eller felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad i enlighet med artiklarna 16 och 17 i den allmänna dataskyddsförordningen.

Om vi håller med dig om att informationen vi behandlar är felaktig eller felaktig kommer vi att radera eller korrigera denna information så snart som möjligt.

Radering eller korrigering kommer dock inte att ske om Babel ApS enligt lag krävs för att behålla hela eller delar av dina personuppgifter eller när det är nödvändigt att lagra dessa personuppgifter för att ett lagligt krav kan upprättas eller försvaras. I detta fall lagrar Babel ApS bara den information som Babel ApS krävs enligt lag eller är berättigad och kommer att ta bort återstående personuppgifter om dig.

Datasäkerhet

Har full förtroende för att vi kommer att skydda din personliga information. Vårt mål är att erbjuda dig en säker och risklös tjänst. Vi gör vårt yttersta för att upprätthålla en rigorös och hög datasäkerhetsnivå.

Vi använder olika metoder, till exempel kryptering (SSL), brandväggar, programvara som upptäcker olaglig intrång i systemet, såväl som manuella säkerhetsförfaranden som hjälper till att skydda riktigheten och säkerheten för din personliga information och förhindra obehörig åtkomst eller missbruk av tredje part. Vi är också PCI SAQ A 3.2-certifierade.

Kontakt- och klagomålsguide

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om ovanstående eller om du har några klagomål.